Κατηγορίες & βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε Τέσσερεις Ενότητες με διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: Liveable City

Οι κατηγορίες της Ενότητας 1 αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μιας πόλης, καθώς και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξής της.

1.1 Υποδομές & Αστική Ανάπλαση / Urban Development

Περιλαμβάνει έργα που έχουν κατασκευαστεί για να συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου ή της γειτονιάς ή ενισχύουν την ταυτότητα μιας πόλης.

1.1.1 Έργα πρασίνου & βιοποικιλότητας

1.1.2 Έργα ποδηλατοδρόμων

1.1.3 Έργα χώρων αναψυχής

1.1.4 Έργα αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος

1.1.5 Έργα ανάπλασης

1.1.6 Έργα στάθμευσης αυτοκινήτων

1.2 Κινητικότητα & Μεταφορές / Mobility & Transportation

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την υποβοήθηση της μετακίνησης των πολιτών καθώς και των εμπορευματικών μεταφορών.

1.2.1 Προσβασιμότητα NEW

1.2.2 Πλατφόρμες για έξυπνη μετακίνηση πολιτών (π.χ. χρήση συνδυασμένων μεταφορικών μέσων κ.ά.)

1.2.3 Δράσεις βελτίωσης κυκλοφοριακής διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο Εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς NEW

1.2.4 Αειφορία στις μεταφορές (υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος, χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς π.χ. ποδήλατα, charging stations για ηλεκτρικά οχήματα κ.ά.)

1.2.5 Δημόσιες αστικές μεταφορές NEW

1.2.6 Πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες εφαρμογές (π.χ. έξυπνες στάσεις, αισθητήρες για θέσεις πάρκινγκ, πινακίδες ενημέρωσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.)

1.2.7 Αναδυόμενες τεχνολογίες που βελτιώνουν την κυκλοφορία οχημάτων, μεταφορών, αλλά και τη μετακίνηση των πεζών (εφαρμογές IoT, Intelligent Transportation Systems κ.ά.)

1.2.8 City logistics (φορτηγά οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον, πλατφόρμες συμφόρτωσης οχημάτων, Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων, συνέργειες μεταφορικών εταιρειών, έξυπνα συστήματα ταχυμεταφορών κ.ά.)

1.2.9 Ηλεκτροκίνηση NEW

1.2.10 Βιώσιμη κινητικότητα NEW

1.3 ΤΠΕ & Διακυβέρνηση / ICT & Governance

Αναγνωρίζονται έργα ή και IoT Applications που συμβάλλουν στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών προσφέροντάς τους υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

1.3.1 Υλοποίηση ασύρματου δικτύου ελεύθερης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους

1.3.2 Υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών

1.3.3 Δίκτυα 5G NEW

1.3.4 Αξιοποίηση τεχνολογιών Artificial Intelligence & Machine Learning NEW

1.3.5 Υποδομές Data centers για συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από αισθητήρες εφαρμογών IoT

1.3.6 Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας εγγράφων στις υπηρεσίες του Δήμου

1.3.7 Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινάκων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο

1.3.8 Εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting) για δημοτικά θέματα

1.3.9 Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαβούλευσης για σημαντικές αποφάσεις και σχέδια

1.3.10 Οnline παρακολούθηση συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου

1.3.11 Εξειδικευμένα έργα που συμβάλλουν στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών προσφέροντάς τους υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης

1.3.12 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications NEW

1.3.13 Διαδικτυακά δημοτικά συμβούλια NEW

1.4 Ασφάλεια / Safety, Surveillance and Fire detection

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την ασφαλή διαβίωση των πολιτών:

1.4.1 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιών

1.4.2 Δράσεις αντιμετώπισης και μελέτες προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά

1.4.3 Συστήματα αγρο-μετεωρολογικών σταθμών για την παρακολούθηση της αγροτικής παραγωγής

1.5 Υγεία / Health

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης και εξυπηρέτησης των πολιτών:

1.5.1 Υλοποίηση συστήματος τηλεπρόνοιας/τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών

1.5.2 Υλοποίηση συστήματος τηλεϊατρικής για μετρήσεις βασικών δεικτών υγείας δημοτών και τήρηση ιατρικού φακέλου με ιατρικές συμβουλές

1.5.3 Υλοποίηση εφαρμογών για παρακολούθηση πορείας ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές

1.6 Πολιτισμός & Τουρισμός / Culture & Tourism

Αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τη βελτίωση της θέσης της πόλης ως προορισμό στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

1.6.1 Σχεδιασμός και δημιουργία συστήματος διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών

1.6.2 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού

1.6.3 Ανάπτυξη mobile εφαρμογών τουριστικού περιεχομένου

1.6.4 Προστασία, προβολή και ανάδειξη μουσείων, πινακοθηκών, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων με εικονικές περιηγήσεις

1.6.5 Ψηφιοποίηση περιεχομένου μουσείων για δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποτυπώματος

1.7 Οικονομία – Ανάπτυξη / Economy – Growth

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή IoT Applications για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω του ιστότοπου του Δήμου, που προάγουν την οικονομία και την ανάπτυξη της πόλης:

1.7.1 Δράσεις προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας

1.7.2 Δράσεις εύρεσης εργασίας

1.7.3 Καινοτόμες δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα

1.7.4 Συμβουλευτικές διαδραστικές υπηρεσίες προς νέους επιχειρηματίες

1.7.5 “Open Mall”, ανοικτά κέντρα εμπορίου τοπικών κοινοτήτων NEW

Ενότητα 2: Green City

Οι κατηγορίες της Ενότητας 2 αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία, τις τεχνολογίες και τις λύσεις που εφαρμόζονται για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης και εστιάζεται στην προσπάθεια που συντελείται για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων.

2.1 Κτήρια / Building

Περιλαμβάνονται έργα, πρωτοβουλίες και λύσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση υγιούς, βιώσιμης, φιλικής προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικής διαχείρισης δημόσιων ή εμπορικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη διατήρηση του τοπίου ή της γειτονιάς ή της αναγνωρίσιμης ταυτότητας μιας πόλης.

2.1.1 Αειφόρος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

2.1.2 Αξιοποίηση πράσινης & ανανεώσιμης ενέργειας

2.1.3 Διαχείριση εγκαταστάσεων / F.M. NEW

2.1.4 Green Office Building NEW

2.1.5 Green Commercial Building NEW

2.1.6 Green School Building NEW

2.1.7 Green Healthcare Building NEW

2.1.8 Zero Building Design NEW

2.1.9 BIM & Digital Initiative NEW

2.1.10 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications

2.2 Διαχείριση Υδατικών Πόρων / Water Μanagement

Αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων, με στόχο την προφύλαξη και διατήρησή τους, παρέχοντας ταυτόχρονα ποιοτικό πόσιμο νερό.

2.2.1 Online σύστημα μετρήσεων της ποιότητας πόσιμου νερού

2.2.2 Online σύστημα παρακολούθησης πιθανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης

2.2.3 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης άρδευσης

2.2.4 Έξυπνοι μετρητές νερού

2.2.5 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

2.2.6 Αφαλάτωση

2.2.7 Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT applications

2.3 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Solid Waste Management

Περιλαμβάνει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.

2.3.1 Τεχνολογίες αποκομιδής αποβλήτων

2.3.2 Διακίνηση & μεταφορά αποβλήτων

2.3.3 Απόρριψη αποβλήτων

2.3.4 Ανάκτηση ενέργειας

2.3.5 Online σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων και στόλου απορριμματοφόρων

2.3.6 Δράσεις ενθάρρυνσης – ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση

2.3.7 Πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης NEW

2.3.8 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications

2.4 Διαχείριση Ενέργειας / Energy Management

Αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας.

2.4.1 Αστικός φωτισμός NEW

2.4.2 Φωτιστικός σχεδιασμός κτηρίων NEW

2.4.3 Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων

2.4.4 Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α NEW

2.4.5 Έξυπνος οδικός φωτισμός πόλεων / αυτοκινητοδρόμων NEW

2.4.6 Έξυπνοι μετρητές

2.4.7 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications

Ενότητα 3: Sustainable City

Οι κατηγορίες της Ενότητας 3 αναγνωρίζουν τις συνολικές δράσεις, την καινοτομία και τις πιθανές λύσεις που εφαρμόστηκαν για την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική ανάπτυξη, ώστε να πραγματωθεί η βιώσιμη πόλη.

3.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη Υποδομών / Sustainable Infrastructure Development

Συμμετοχή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν υλοποιήσει ή και διαχειρίζονται έργα υποδομών και κοινής ωφελείας (μαρίνες, τουριστικούς λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, έργα υδρεύσεων & αποχετεύσεων, βιολογικούς καθαρισμούς), λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη (στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους) την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

3.2 Βιώσιμη Ηγεσία / Sustainable Leadership

Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συστηματοποιημένες δράσεις, αποδεικνύοντας το «προβάδισμά» τους στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, τον περιορισμό των αποβλήτων και τη μέριμνα για να παραμείνουν άφθονοι πόροι στις επόμενες γενιές.

3.3 Βιώσιμος Δημόσιος Τομέας / Sustainable Public Sector

Συμμετοχή από δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν να επιδείξουν μια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθημερινότητας των αναγκών επιχειρήσεων και πολιτών.

3.4 Κουλτούρα και Βιώσιμη Ανάπτυξη / Culture and Sustainable Development

Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητήρια, που έχουν υλοποιήσει θεματικά φεστιβάλ συμβατά με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού τους ως συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης.

3.5 Βιώσιμη Αστική Επιχειρηματικότητα / Sustainable Business NEW

Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υπεύθυνα τις αρχές της αειφορίας με σκοπό τη διαχείριση / ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική / λειτουργική τους διαδικασία (π.χ. συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος, πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασία των οικοσυστημάτων,της βιοποικιλότητας κ.λπ.).

3.6 Κοινωνική Συνοχή και Βιώσιμη Ανάπτυξη / Social Cohesion and Sustainable Development

Συμμετοχή από Περιφέρειες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν υλοποιήσει προγράμματα κοινωνικής συνοχής, θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ισότιμης πρόσβασης σε δομές, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση της κοινωνίας προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία πόλεων που αξίζει να ζεις.

3.7 Βιωσιμότητα και Εταιρική Ευθύνη / Sustainability and Corporate Responsibility

Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων αμφοτέρων.

3.8 Κλιματική Αλλαγή / Climate change NEW

Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/και υλοποιήσει δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

3.9 Βοήθεια στο σπίτι/ Support Vulnerable social groups NEW

Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει προγράμματα βοήθειας στο σπίτι ευπαθών ομάδων πληθυσμού κατά την περίοδο COVID-19.

3.10 Προγράμματα Ευθύνης & Αλληλεγγύης / Responsibility & Solidarity NEW

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει προγράμματα προς όφελος των πολιτών κατά την περίοδο COVID-19.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχοντος στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο έχει: Gold 7 πόντους, Silver 3 πόντους και Bronze 1 πόντο.

1. Smart City of the Year:

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην πόλη με πάνω από 80.000 κατοίκους, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

2. Smart Town of the Year:

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην πόλη με κατοίκους από 40.000 έως 80.000, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

3. Smart Municipality of the Year:

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην πόλη με λιγότερους από 40.000 κατοίκους, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

4. Smart City Supplier of the Year:

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στις Ενότητες 1 και 2.

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publications