Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Περιφερειακές Ενότητες, ΟΤΑ, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες ή ιδιωτικές κοινοπραξίες, που έχουν να επιδείξουν την τελευταία τριετία καλές πρακτικές, νέες καινοτόμες ιδέες, λύσεις ή τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προσβασιμότητά τους, εξασφαλίζουν σταθερότητα, παροχές υγείας, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, εκπαίδευση, ασφάλεια, υποδομές «ευφυούς πόλης», ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία, δεσμεύουν τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι.

Κάθε εταιρεία ή Οργανισμός έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία ή ο Οργανισμός που υποβάλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή πιθανά ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 23/06/2017:

  • Να επισκεφτείτε το www.bestcityawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή του Οργανισμού.
  • Να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail:poretsis@boussias.com

Ζητούμενα για την υποβολή υποψηφιότητας

Για να υποβάλετε online την αίτηση υποψηφιότητάς σας στις κατηγορίες των βραβείων θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (κείμενο έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία / τη λύση που υποβάλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε σχετικά με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης. Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία.

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες (προαιρετικά).

Κόστος υποψηφιότητας

Για τις επιχειρήσεις (πλην OTA):

250€ + 24% Φ.Π.Α. ανά υποψηφιότητα

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 Υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 850€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Για τους OTA:

Η πρώτη υποψηφιότητα: Δωρεάν

Η δεύτερη υποψηφιότητα:100€ + 24% Φ.Π.Α.

Η τρίτη υποψηφιότητα: Δωρεάν

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 100€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχον Οργανισμός στο διαγωνισμό, δικαιούται ΜΙΑ δωρεάν πρόσκληση για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Στρατηγική & Στόχοι: Συμβολή της ενέργειας / δράσης / λύσης στη δημιουργία μιας ευφυούς και βιώσιμης πόλης (20% ποσοστό βαρύτητας).

2. Ιδέα, Σχεδιασμός, Καινοτομία: Δημιουργική ιδέα, μεταφορά από τη σύλληψη στην υλοποίηση, σχεδιασμός, μεθοδολογία και καινοτόμα στοιχεία της δράσης / επένδυσης / λύσης. Συνεισφορά στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ή πρωτοβουλίας (25% ποσοστό βαρύτητας).

3. Υλοποίηση – Εκτέλεση: Έμφαση στα επιμέρους συστατικά υλοποίησης της ενέργειας/δράσης/λύσης, καθώς και στα στοιχεία πιθανής αλληλεπίδρασης και συνεισφοράς των πολιτών (15% ποσοστό βαρύτητας).

4. Οφέλη – Αποτελέσματα: Παράθεση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που έχουν προκύψει, καθώς και στοιχείων Key Performance Indicators (KPIs) από την ενέργεια / δράση / λύση (40% ποσοστό βαρύτητας).

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publications

Υποστηρικτές

Envirometrics

H ENVIROMETRICS ειδικεύεται στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και της ανάπτυξης διαχειριστικών συστημάτων.
Διαθέτει διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων και διεπιστημονική ομάδα μονίμων συνεργατών. Για περισσότερα από 15 χρόνια υποστηρίζει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ΟΤΑ στην επίτευξη των στόχων τους και δραστηριοποιείται σε 11 χώρες.

Intellisoft

Η IntelliSoft® ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 από μία ομάδα επαγγελματιών του χώρου της Πληροφορικής, με σημαντική πρότερη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες πληροφορικής. Κύρια ενασχόλησή της αποτελεί η κατασκευή, προώθηση και υποστήριξη Προϊόντων Τεχνολογικής Αιχμής και Εξειδικευμένων Λύσεων Λογισμικού και Υπηρεσιών, με αντικειμενικό σκοπό την παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, προσαρμοσμένων, πλήρως, στις ανάγκες της Ελληνικής, κύρια, και Ευρωπαϊκής, γενικότερα Αγοράς.

Με την Τιμητική Υποστήριξη